Nilam Patchoulina 2

Dilepas dengan Nomor 4969/Kpts/SR.120/12/2013 pada 6 Desember 2013

Kode seleksi somaklon Harapan Nilam E nama asal pogostemon cablin benth var. sidikalang

Bentuk daun delta dengan pangkal runcing (acutus) ujung runcing, dan tepi bergerigi tajam ganda (bisseratus) urat daun menyirip, permukaan berbulu kasar, bergelombang kedudukan berseling berhadapan

Batang tegak warna pangkal coklat keabu-abuan, tengah hijau keabu-abuan, pucuk ungu keabu-abuan bentuk bersegi 4 percabangan simpodial berbulu agak kasar.

Bobot terna basah (g/tn) 2295,22 ­+ 125,93, bobot kering 779,70 ­+ 36,32
produksi minyak (ton/ha/th) 343,22 + 13,76 dengan kadar (%) 2,78 + 0,57

Kadar pathouli alkohol (PA) 32,31 + 3,81 %

Tahan terhadap layu bakteri  (R. Solanacearum)

Rekomendasi wilayah pengembangan pada dataran rendah sampai dataran medium (100 mdpl – 700 mdpl)

Peneliti pemulia : Endang Hadipoentyanti, Amalia, Nursalam Sirait

Phytopathologist : Sri Yuni hartati

Pengusul : Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

Leave a Reply

Your email address will not be published.