Mearsia 1 (Mentha arvensis Indonesia 1)

Asal Jepang
Bobot terna basah (g/tan) 362,358 ± 106,06
Bobot terna kering angin (g/tan) 124,895 ± 35,707
Produksi terna basah (t/ha/th) 10,57 + 3,09
Produksi terna kering angin (t/ha/th) 3,64 + 1,04
Produksi minyak (kg/ha/th) 80,72 ± 13,27
Kadar minyak (%) 2,77 ± 0,42
Kadar total menthol (%) 64,26 ± 8,79
Rekomendasi wilayah pengembangan Dataran rendah sampai dataran medium

(100 mdpl – 700 mdpl)

Saran penggunaan Industri permen, sabun, pasta gigi, dan obat-obatan.

One thought on “Mearsia 1 (Mentha arvensis Indonesia 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *